گزارش ها

یادداشت
سطح حرفه ای
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید.
لیست

Endpoint در API:

GET
https://zaya.io/api/v1/stats/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://zaya.io/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
name
ضروری string
نوع گزارش را مشخص کنید. مقادیر قابل قبول:

browser, country, device, language, platform, social, referrer, clicks_days, clicks_months, browser

from
ضروری string
تاریخ شروع را با فرمت Y-m-d ارسال کنید.
to
ضروری string
تاریخ پایان را با فرمت Y-m-d ارسال کنید.
search
اختیاری string
کوئری جستجو.
sort
اختیاری string
مرتب سازی، مقادیر قابل استفاده: desc برای نزولی، asc برای صعودی
per_page
اختیاری int
تاریخ پایان را با فرمت Y-m-d ارسال کنید.
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت