مستندات ما را بخوانید

یادداشت
سطح حرفه ای
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید

اسکریپت های آماده

با استفاده از کیت‌های آماده شما می توانید خیلی سریع امکانات مورد نیاز خود را توسعه دهید.

با استفاده از این بسته می توانید به راحتی از امکانات کوتاه کننده لینک Zaya در برنامه php خود استفاده کنید، تمامی امکانات API زایا که در مستندات مشاهده میکنید در این بسته تعبیه شده و در اختیار شما قرار دارد.

با استفاده از این بسته می توانید به راحتی از امکانات کوتاه کننده لینک Zaya در برنامه laravel خود استفاده کنید، تمامی امکانات API زایا که در مستندات مشاهده میکنید در این بسته تعبیه شده و در اختیار شما قرار دارد.

Free
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.