آیا می خواهید بدانید که قبل از کلیک کردن روی لینک کوتاه شده، هدف URL چیست؟

از حالت پیش نمایش استفاده کنید.
حالت پیش نمایش چیست؟

حالت پیش نمایش این فرصت را به شما می‌دهد تا قبل از اینکه به هدف لینک هدایت شوید، URL اصلی را بررسی کنید، این گزینه برای جلوگیری از اسپم و لینک های ناخواسته ایجاد شده است.

حالت پیش نمایش غیرفعال است.
اگر می خواهید آن را فعال کنید روی دکمه زیر کلیک کنید:
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.