منبع لینک کوتاه خود را ببینید

اگر می خواهید URL اصلی را برای پیوند کوتاه شده بررسی کنید، آن را در فرم بالا قرار دهید و روی دکمه بررسی کلیک کنید.

آیا می خواهید بدانید که قبل از کلیک کردن روی لینک کوتاه شده، هدف URL چیست؟ از حالت پیش نمایش استفاده کنید.

حالت پیش نمایش چیست؟

حالت پیش نمایش این فرصت را به شما می‌دهد تا قبل از اینکه به هدف لینک هدایت شوید، URL اصلی را بررسی کنید، این گزینه برای جلوگیری از اسپم و لینک های ناخواسته ایجاد شده است.

اگر می خواهید حالت پیش نمایش را فعال کنید به این آدرس مراجعه کنید:
پیش نمایش
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.