تعرفه ها

امکانات زایا کاملا رایگان می باشد و بسته های زیر تنها زمانی مورد نیاز می باشد که نیاز به اضافه کردن دامنه اختصاصی داشته باشید.

رایگان
رایگان
پیوند ها
نامحدود
موضوعات
20
یکلینک ها
50
بارکدها
بوکمارکلت
رمز پیوند
تاریخ انقضا پیوند
غیرفعال کردن پیوند
آمار پیشرفته
دسترسی API
دامنه های اضافی
سازنده UTM
پیکسل ها
بارکد داینامیک
هدف گیری جغرافیایی
هدف گیری پلتفرم ها
چرخش پیوند
کوتاه کردن جمعی
تیم ها
دامنه اختصاصی
اقتصادی
49,000 تومان سالانه
پیوند ها
نامحدود
موضوعات
نامحدود
یکلینک ها
250
بارکدها
بوکمارکلت
رمز پیوند
تاریخ انقضا پیوند
غیرفعال کردن پیوند
آمار پیشرفته
دسترسی API
دامنه های اضافی
سازنده UTM
پیکسل ها
بارکد داینامیک
هدف گیری جغرافیایی
هدف گیری پلتفرم ها
چرخش پیوند
کوتاه کردن جمعی
تیم ها
دامنه اختصاصی
1
نامحدود
249,000 تومان سالانه
پیوند ها
نامحدود
موضوعات
نامحدود
یکلینک ها
نامحدود
بارکدها
بوکمارکلت
رمز پیوند
تاریخ انقضا پیوند
غیرفعال کردن پیوند
آمار پیشرفته
دسترسی API
دامنه های اضافی
سازنده UTM
پیکسل ها
بارکد داینامیک
هدف گیری جغرافیایی
هدف گیری پلتفرم ها
چرخش پیوند
کوتاه کردن جمعی
تیم ها
دامنه اختصاصی
نامحدود

سوال دیگری دارید؟

تیکت ارسال کنید
نظرسنجی

آیا از امکانات زایا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

زایا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.